onsdag 23. februar 2011

{AMERIKABREV} volume 1

Det er min tippoldefar som skriver til sine tre sønner som jobber som bygningsarbeidere i New York. Den fjerde sønnen var sjømann og er når dette skrives på vei til Hull med en brigg fra Drøbak. Brevet er datert 3. juni 1894. Han forteller om naboer som er døde, kuer som skal kalve, regn som utsetter våronna. Som de ennå ikke er ferdig med! Han forteller om sitt lille barnebarnebarn, og så sier han: "jeg haaber du er heldig med baade Kjææring og Gaard Naar den bare var betalt men hidentil har du verret meget heldig med forjenesten og vis du faar helsen og Taalmodighed til at vente der Over en tid saa vil det nok rette sig meget." Hus males, grinder repareres og de har vært i bryllup: "jeg kjøbte en Messingkaffikande og 6 spiseskjeer til Present tilsammen 10 kroner" Til avslutning skriver han til sine sønner:

"Ja de faar hermed verre Hjerteli hilset alle tre og du Morthen var bange for at jeg skulle have noget imod dig for at du gik saa ofte til Byen (han takker for brev guttene har skrevet til foreldrene tildigere i brevet). Nei Tvertimot jeg har meget at take baade dig og de andre for. Ja Herren verre eder beskytter og veilede i det fjerne land vor de færdes.

H. Mathisen

1 kommentar:

Setter pris på alle typer meninger, og ber om at du kommenterer med navn og med respekt for andres meninger og bakgrunn. Takk for at du er innom, og takk for at du bidrar!